Kultura

Kulturno nasljeđe Općine Rama

Otkrijte naše bogato kulturno nasljeđe!

Etnografski muzej

U sklopu Franjevačkog samostana Rama – Šćit nalazi se i Etnografski muzej. Muzej je postavljen u starom dijelu samostana, jedinstvena je građevina u Bosni i Hercegovini, jedina takve vrste iz vremena turske vladavine u Bosni i Hercegovini, sagrađena 1857. godine. U njemu je prikazana povijest i predstavljen život stanovnika ramskog kraja.

Na dvije etaže postavljeni su izlošci starih zanata, gospodarstva, prijevoznih sredstava, stambene kulture. Treća etaža predstavlja tekstilnu radinost – procese proizvodnje i proizvode u uporabi. Tu je i fratarska samostanska ćelija – soba fra Jeronima Vladića. Četvrta etaža predstavlja floru sa stotinjak najčešćih biljaka s nazivima i osnovnim karakteristikama kao i faunu.

Umjetnička galerija fra Ljubo Lucić

Umjetnička galerija franjevačkog samostana nosi naziv po jednom od najistaknutijih franjevaca druge polovice 20. st. Bosne Srebrene, fra Ljubi Luciću. U galeriji su smještena umjetnička djela Đure Sedera, Ivana Kožarića, Vlatka Blažanovića, Zlatka Kesera, Igora Rončevića, Ede Murtića, Josipa Biffela, Jagora Bučara, Matka Vekića, Mile Blaževića, Blaženke Salavarde, Matka Vekića, Miroslava Šuteja, Ive Dulčića.

Po fratarskim sobama i hodnicima samostana nalaze se još mnoga djela. Mnoga nisu ni izložena, osobito nemala kolekcija naivaca koji su darovali svoje slike: Rabuzin, Večenaj, Melihek, Vujčec, a među njima se bez premca svojom darežljivošću istaknuo Ivan Lacković Croata.