Turističke informacije

Korisne informacije

Korisne turističke informacije za naše goste

HITNA MEDICINSKA POMOĆ 124

Radno vrijeme od 0 a.m. do 12 p.m.

Dom zdravlja Rama
Tel.: +387 36 770 799
Adresa:Kralja Tomislava bb, Prozor

TAXI SLUŽBE

4 taxi štanda koja se nalaze u glavnoj ulici K. Tomislava, radno vrijeme od 0 – 24 h

 1. Baraban Luka Taxi služba,

Tel.: +387 63 666 095

Adresa / address: Rumboci 105

 1. Bećirović Muris Taxi služba,

Tel.: +387 63 000 216

Adresa / address: Lug bb

 1. Memić Zijad Taxi služba,

Tel.: +387 36 771 063

Adresa / address: Lapsunj bb

 1. Purgić Mujo Taxi služba,

Tel.: +387 62 339 279

Adresa / address: Lug 22

BENZINSKE STANICE

 1. Euro Petrol d.o.o.

Adresa: Gračanica bb

Radno vrijeme: 6 – 22 h

 1. Tioil Rama

Adresa: Lug bb

Radno vrijeme: 5 – 23 h

 1. Tioil Grad

Adresa: Ćurkovac bb, Prozor

Radno vrijeme: 0 – 24 h

 1. HI (INA) Prozor

Adresa: Kralja Tomislava bb, Prozor

Radno vrijeme: 0 – 24 h

 1. Tadić – CO d.o.o

Adresa: Jaklići 4, Prozor – Rama

Radno vrijeme: 7 – 22 h

 1. Baraban Benz d.o.o.

Adresa: Rumboci 4

Radno vrijeme: 6 – 22 h

VETERINARSKA STANICA

1. Sema – Vet d.o.o

Adresa: Borovnica bb – poslovnica u ulici Kralja Tomislava kod zgrade HE Rama

Radno vrijeme: 8 – 15 h

TRGOVAČKE RADNJE

ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA  O RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH, UGOSTITELJSKIH, OBRTNIČKIH I SRODNIH RADNJI I DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA (od 25.4.2018 godine)

Radno vrijeme trgovinskih radnji utvrđuje se u intervalu od 6.00 do 21.00 sat, u zimskom računanju vremena, odnosno od 6 do 22 sata u ljetnom računanju vremena.

 1. Alf market d.o..o

Adresa: Kralja Tomislava bb

 1. Kamensko d.o.o

Adresa: Kralja Tomislava b.b

 1. Knežević 66 d.o.o

Adresa: Ometala bb

 1. Konzum d.o.o

Adresa: Podgrađe – Ćorkovac

 1. Povoz d.o.o

Adresa: Ripci bb

 1. STR „Bonita-2“

Adresa: Kralja Tomislava bb, Prozor

 1. STR „Bonita-3“

Adresa: Kralja Tomislava bb, Prozor

 1. STR „Mini Market“

Adresa: Rumboci bb

 1. STR „Jelić“

Adresa: Jaklići b.b

 1. STR „Granap“

Adresa: Kralja Tomislava bb , Prozor

 1. TR „Malprom 2010“

Adresa: Ploča bb

 1. TR „Lug“

Adresa: Lug b.b

 1. STR „Sičaja“

Adresa: Splitska b.b., Prozor

 1. STR „Raduša“

Adresa: Rumboci b.b.

 1. TR „Palma 71“

Adresa: Splitska b.b., Prozor

 1. STR „Mini Market“

Adresa: Kralja Tomislava b.b , Prozor